დიდი დიღომი, 3 მ/რ. კორპ. 21

Dark Phoenix

55,00 

HC: მაღალი
CBD: დაბალი
სატივა: 60%
ინდიკა: 40%
გენეტიკა: Trainwreck x Jack Herer
ყვავილობის ტიპი: ფოტოპერიოდული
ყვავილობის პერიოდი: 8-10 კვირა